Poduzeće se sastoji od više sektora, ovisno o industriji, djelatnostima i veličini. Nabava, Prodaja, Računovodstvo itd. Za neke od tih sektora brinu zaposlenici, dok za ostatak su angažirani vanjski suradnici. Kako bi svi ti dijelovi jednog poduzeća funkcionirali i uspješno poslovali, međusobna komunikacija i poznavanje zadataka i obaveza je vrlo važno. Standardni način kako to postići je kreiranje općenite strategije poslovanja. Vjerovatno svako poduzeće ima bar jednu strategiju koja može biti općenitog tipa ili za pojedini dio poslovanja. Marketing je taj koji treba prepoznati kupca i konkurenciju, definirati poziciju na tržištu, kreirati „brand“ i što bolje plasirati proizvod kupcima.

Tu se često zna raditi o projektima koji uključuju više usluga, tržišta, kanala i alata komunikacija, pa je samim time potrebno uskladiti i rad više timova koji rade sa istim ciljem. Zbog toga kreira se strategija marketinga. Zadnjih godina, u svim poduzećima, od malih, pa do onih najvećih, digitalni marketing počinje dobivati sve više na važnosti i prema tome, budžeti za kampanje na digitalnim medijima postaju sve veći. Razlozi tome su zapravo jednostavni. Internet danas koriste gotovo pa svi, pa samim time i niz digitalnih medija, kanala i alata. Kada se uz to nadoda i mogućnost efektivnog trošenja budžeta pomoću raznih metrika, vrlo brzo se dolazi do zaključka da je ulaganje u digitalni marketing vrlo korisno i potencijalno profitabilno za poduzeće.

Za potrebe toga kreira se strategija digitalnog marketinga. Na ovoj radionici polaznici će dobiti uvid u to od čega se sastoji strategija, zašto se kreira, kako se kreira i koji su dugoročni benefiti.

TEME KOJE POKRIVA OVA RADIONICA:

 • Važnost kreiranja strategija
 • Analiza trenutnog stanja
 • Definiranje tržišta
 • Definiranje potrošača
 • Proizvod / usluga
 • Definiranje digitalnih kanala komunikacije
 • Definiranje offline kanala komunikacije
 • Kreiranje kampanje i poruke
 • Prijedlog strategije
 • Budžetiranje i vrijeme provođenja
 • Prilagođavanje kampanje

Cilj radionice:

Cilje ove radionice je kreirati kvalitetnu strategiju digitalnog marketinga koja može biti primjenjiva za svakog polaznika. Odraditi analizu trenutnog stanja tržišta, konkurencije, kupaca i proizvoda te prema tome definirati kanale komunikacije, kreirati kampanju i pripremiti budžetiranje iste.

Ciljna skupina polaznika:

Ova radionica namijenjena je svim osobama / tvrtkama koje žele, od temelja, naučiti kreirati strategiju digitalnog marketinga, odnosno svim osobama koje su zainteresirane za uvođenje digitalnog marketinga u poslovanje ili optimizaciju trenutnog ulaganja